________________________________________________________________________________________

Anmeldelse

earmasterEarMaster 5
- hørelære på den lette måde

Indigo 2
Vermundsgade 12,
8260 Viby J.
tlf. 87 34 10 30

Earmaster 5 kan bestilles hos Indigo 2
(der er forskellige priser alt efter behov, så ring på ovenstående for nærmere oplysning)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EarMaster 5 er et effektivt værktøj til hørelære og test af gehør. Systemet kan bruges af enkeltpersoner eller til undervisning af elever (EarMaster Skole 5). Det går ud på ar aflytte og notere intervaller, akkorder, skalaer, rytmer og melodier. Dækker klassisk, jazz og nutidig musik.
Programmet installeres på computeren efter nøje anvisning. Det er enkelt. Øvelsesområderne er flg:
Intervalsammenligning, interval identifikation, interval sang,  akkord identifikation, akkord omvendinger, akkord progressioner, skala identifikation, rytme læsning, rytme identifikation, rytme diktat, rytme korrektion, melodi diktat.

Man kan så vælge et område som ønskes optrænet. Vi prøver at taste os ind på intervalsammenligning. Klik. Herved fremkommer alle mulige intervaller. Vi trykker f.eks  på ren kvint og stor terts. Nu er der 2 muligheder A og B. Vi lytter til intervallerne. Hvilket interval er størst (altså forekommer den rene kvint i feltet A eller B). Når man har bestemt sig trykker man på det ønskede felt. Er det rigtigt får man point - i modsat fald får man intet. Dette kan man så gøre med alle intervaller, indtil man kan skelne de enkelte intervaller fra hinanden.  Pointen er at der skal gå sport i det - og det synes jeg der gør. Sværere bliver det naturligvis, når man engang  - under punktet interval-identifikation - skal kunne høre hvilket  interval der spilles ud af f.eks. 4 muligheder. Men hvis man slavisk følger den indbyggede progresssion i systemet - og udviser den nødvendige tålmodighed - kan man på denne måde opnå store resultater. Det er faktisk rigtig spændende og udfordrende at teste sig selv på denne måde. Interval-sang er, når du via midi og en mikrofon erstatter den elektroniske klaverlyd med din stemme. Spørgsmålet lyder f.eks: Syng en ren kvint op fra en angiven tone. Værsgo! Syng en lille sekund ned fra en angiven tone. Osv.

Dette er i store træk fremgangsmåden for de enkelte øvelsesområder som er fremhævet i de første linier af denne anmeldelse.  Noget af det jeg selv fandt sværest, var de såkaldte akkordprogressioner. Her skal bestemmes, hvordan de enkelte aflyttede akkorder forholder sig til hinanden. Denne træning indebærer f.eks  ll - v - l  - forbindelser samt bestemmelse af akkorderne. Her skal man stå tidligt op for at følge med. Synes jeg.

Systemet indebærer tillige en jazz-version, der selvfølgelig på en lang række områder matcher den klassiske linie, men f.eks. på områder som rytmelæsning og akkord-identifikation adskiller sig væsentligt. Et faktum er, at såvel klassiske musikere som jazzmusikere benytter sig af de samme skalaer (man tænker måske ikke på, at nutidens jazzmusikere i virkeligheden skal have et indgående kendskab til kirketonearterne). Dog adskiller de to genrer sig ved nyere fænomener som Blues, Dur-bebop og mol-bebop. Der bliver grundigt øvet i alle slags skalaer.

Man kan stille sig selv det spørgsmål: Hvad skal alt dette gøre godt for? Mange af os der har en konservatorie uddannelse nikker genkendende til disse øvelser som en naturlig del af uddannelsen. Ting, der har været med til at skærpe vores "hørelse" og gøre musikken mere interessant. Det berømte billede af en person, der sidder på en øde ø - kun med en blok nodepapir - og komponerer på livet løs - giver pludselig mening. Eller en Beethoven, der næsten stokdøv skrev sine sidste symfonier og sonater. Dette kunne han med garanti gøre uden brug af instrument. Beethoven havde næppe kendskab til EarMaster 5, men efter et helt liv i kompositionens tjeneste, havde han disse færdigheder helt ude i fingerspidserne.
Og her er vi ved sagens kerne: ved at udruste dig selv med denne paratviden og lynhurtigt kunne orientere dig indenfor alle disse del-discipliner, får du lettere ved at orientere dig indenfor discipliner som: komposition, arrangement, gehørspil, akkordlægning o.m.m.

EarMaster 5 er nem at betjene og belønningssystemet i form af point er effektivt. Man kan lege med det, som man kan med så mange andre computerspil - og underholdningsværdien er ikke uinteressant.
En god metode at nærme nogle vanskelige discipliner på. Og hvor man samtidig med garanti udvikler sig.

© Tom Pedersen
____________________________________________________________________________________________________© Organisternes Nyhedsbrev/ v.Thomas Waagner. Kontakt: Tlf. 87 740001 / 3082 0113 Email: thomas@organist-nyt.dk 
Sitemap